اشتراک ۱ ماهه

50,000 تومان
ماهانه


سرویس IP ثابت خارج

دارای سرور مخصوص گیمینگ (کاهش پینگ)

مناسب برای ترید , دور زدن تحریم , باز کردن تمامی سایت های فیلتر , بازی های آنلاین و ...

مناسب برای پیج های کاری اینستاگرام به دلیل ثابت بودن IP

تحویل و فعالسازی فوری

اشتراک ۳ ماهه

120,000 تومان
سه ماهه


سرویس IP ثابت خارج

دارای سرور مخصوص گیمینگ (کاهش پینگ)

مناسب برای ترید , دور زدن تحریم , باز کردن تمامی سایت های فیلتر , بازی های آنلاین و ...

مناسب برای پیج های کاری اینستاگرام به دلیل ثابت بودن IP

تحویل و فعالسازی فوری

اشتراک ۶ ماهه

210,000 تومان
شش ماهه


سرویس IP ثابت خارج

دارای سرور مخصوص گیمینگ (کاهش پینگ)

مناسب برای ترید , دور زدن تحریم , باز کردن تمامی سایت های فیلتر , بازی های آنلاین و ...

مناسب برای پیج های کاری اینستاگرام به دلیل ثابت بودن IP

تحویل و فعالسازی فوری